Takmynan
Uzyn Hua

SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD2011-nji ýylyň mart aýynda döredildi we Şandong welaýatynyň Zibo şäheriniň Gaoqing ykdysady ösüş zolagy, Weigao ýoly, 289-njy ýerde ýerleşýär, has geografiki ýerleşişi we amatly transporty bilen…

 • 163090679

Goýmalar

aýratyn önümler

Taslamalar etdik.

Taslamamyzy gözden geçiriň.

Habar merkezi

 • Awtoulaglarda poliuretan ulanmak näme üçin beýle möhüm?

  Awtoulag pudagy 1960-njy ýyldan başlap köp ulanylyş üçin poliuretanlary kabul etdi.1954-nji ýylda poliuretan (PU köpügi) oýlanyp tapylandan soň, awtoulag öndürijileri gaty PU köpügini köp ulaglaryň panellerine birleşdirip başladylar.Häzirki döwürde diňe panellerde däl, awtoulag oturgyçlarynda-da ulanylýar ...

 • Poliuretan näme?

  Poliuretan (PU), poliuretanyň doly ady polimer birleşmesidir.1937-nji ýylda Otto Baýer tarapyndan ýasaldy. Poliuretan iki kategoriýa bölünýär: poliester görnüşi we polieter görnüşi.Olary poliuretan plastmassasyna (esasan köpüklenen plastmassa), poliuretan süýümlerine (spandex in ...

 • Çeýe poliuretan köpük näme?

  Çeýe poliuretan köpük (FPF) poliollaryň we izosýanatlaryň reaksiýasyndan öndürilen polimer bolup, 1937-nji ýylda başlanan himiki prosesdir. FPF belli bir derejede gysyş we berkleşme effektini berýän öýjükli gurluş bilen häsiýetlendirilýär.Bu teklip sebäpli ...

Üstünliklerimiz

 • Ilki bilen hil

  Ilki bilen hil

 • Müşderi Ilki

  Müşderi Ilki

 • Daşky gurşaw

  Daşky gurşaw

 • Saglyk dowam edýär

  Saglyk dowam edýär