Longhua 18-nji Hytaý poliuretan sergisine gatnaşdy

28-30-njy iýul Milli sergi we konwensiýa merkezinde (Şanhaý) Poliuretan (PU China 2021 / UTECH Asia) boýunça 18-nji Hytaý halkara sergisi üstünlikli tamamlandy.

PU China / UTECH Aziýa poliuretan materiallary hünärmenlerine poliuretan tehnologiýasyndaky iň täze önümleri, formulalary, maşynlary we enjamlary goşmak bilen iň soňky global ösüşleri görmek üçin ajaýyp mümkinçilik hödürleýär. Bu çäre poliuretan bilen täzelenýän köp sanly pudaga wekilçilik edýän poliuretan hünärmenleriniň giň toparyndan çekilýär.

667ab3e413fd5b304ba44abd1db97c6
6c4d13ee021f33cbb1124b8357d41b9

“SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD” ajaýyp tehnologiýa, ýokary öndürijilik bilen seresaplylyk bilen taýýarlandy; polieter poliol we polimer poliol marka önümleri ýene-de bir pudakda esasy ünsi özüne çekýär. Ussat ussatlyk we materialyň takyklyk takyklygy görkezijisi, ara alyp maslahatlaşmak üçin tomaşa etmek we maslahatlaşmak üçin ýygnanan köp sanly içerki we daşary ýurtly telekeçini özüne çekdi. Alyjylaryň köpüsi sahnany gaýtadan işlemekde ýüze çykan tehniki kynçylyklary getirdiler, LONGHUA ýokary hilli inersenerlerden, tehniki görkezmelerden we amallary optimizirlemekden, müşderileriň göwnünden turmakdan soň, sahypa satyn almak niýetine ýetdi.

Bu hasyl gezelenji. Sergi arkaly onlarça kompaniýa we şahs LONGHUA bilen aragatnaşyk saklady we ahyrky ulanyjylardan we dilerlerden bahasyna ýetip bolmajak köp maslahat berdik.

“SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD” soňky ýyllarda Poliuretan pudagynda uzak möhletleýin ösüş we üstünlik gazandy; belli bir marka mirasy, sesiň ösüşi bar. Bazar ussatlygyny satmak üçin gowy ukyp bilen, gaty çig mal taýýarlaýyş önümleri esasy orny eýeleýär. Şeýle-de bolsa, biz "uzak ýol geçmelidigini" bilýäris. Şeýle hem, dolandyryş ulgamyny ösdürmegi, LONGHUA marka amalyny çaltlaşdyrmagy, bazaryň islegine laýyk ýüzlenmegi, müşderilere we dostlara has ýokary hilli hyzmat etmegi dowam etdireris.

Geljek ýyl 19-njy Hytaý poliuretan sergisinde duşuşalyň!

3c2196dbe5a047b19a1509986bb582c
3784c02151b8f3c3081d9b9501506c0
e782d9f1e590b66cfbfd1798b8b3ddb

Iş wagty: Awgust-23-2021