Ballar ulgamy ingingdao bölüminde amala aşyrylýar

a84da8ec-b84a-45d4-bf24-13fea8f59be3

Integral önümçilik, tölenen işgärleriň ýitgi çekmezligi we işgärleriň höwesini doly höweslendirmek üçin kompaniýa üçin täsirli dolandyryş usulydyr. Baş edarada durmuşa geçirileli bäri gowy netijeler gazanyldy. Qingdao şahamçasy, şu ýyl ýaňy döredilen şahamça hökmünde, kompaniýanyň işläninden bäri jenap Zhangangyň ýolbaşçylygynda nokat ulgam dolandyryşyny amala aşyrdy we gowy netijelere ýetdi.

5-nji awgustda, چىڭdao şahamçasynyň ballar ulgamyny dolandyrmagyň öwgüli ýygnagy geçirildi. Iýul aýynda Wan Jingyi hasapda birinji, içerki söwdada Liu Tingting, içerki söwdada Şen Sýuling üçünji orny eýeledi. Kompaniýanyň başlygy jenap Han, Çingdao şahamçasyndaky ilkinji üç kärdeşine altyn, kümüş we bürünç medallar gowşurdy.

Zhangan, ilkinji üç kärdeşi üçin sylag yglan etdi. Baş ofisiň prezidenti, bal gazanan we lotereýa biletleriniň ulanylyşyny hödürleýän beýleki kärdeşlerine bal esasly lotereýa biletlerini paýlady. Çingdao şahamçasynyň jenap Han we kärdeşleri kompaniýanyň geljekdäki meýilnamalaryny paýlaşdylar we ähli kärdeşlerini güýçli taraplaryna işjeň oýnamaga, zehinlerini Longhua platformasynda görkezmäge, köp işlemäge we has uly üstünlikleri gazanmaga çagyrdylar.

Ballar ulgamy ingingdao bölüminde amala aşyrylýar. Kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň aladasy we kömegi bilen, Çingdao şahamçasynyň işgärleri hökman geljekki işlerine özlerini bagyşlarlar we has gowy akyl dünýägaraýşy we has uly höwes bilen kompaniýanyň ösüşine çalyşarlar!


Iş wagty: Iýun-18-2021