Çeýe poliuretan köpük näme?

Çeýe poliuretan köpük (FPF) poliollaryň we izosýanatlaryň reaksiýasyndan öndürilen polimer bolup, 1937-nji ýylda başlanan himiki prosesdir. FPF belli bir derejede gysyş we berkleşme effektini berýän öýjükli gurluş bilen häsiýetlendirilýär.Bu emläk sebäpli mebellerde, düşeklerde, awtoulagda oturgyçlarda, sport enjamlarynda, gaplamalarda, aýakgaplarda we haly ýassygynda has gowy görülýän materialdyr.Şeýle hem ses izolýasiýasynda we süzgüçde möhüm rol oýnaýar.Umuman alanyňda, diňe ABŞ-da her ýyl 1,5 milliard funtdan köpük öndürilýär we ulanylýar.

[Makala getirildihttps://www.pfa.org/what-is-polyurethane-foam/

JarnamaBu makaladaky käbir mazmun / suratlar internetden bolup, çeşmesi bellendi.Olar diňe şu makalada görkezilen faktlary ýa-da pikirleri suratlandyrmak üçin ulanylýar.Olar diňe aragatnaşyk we öwrenmek üçin niýetlenendir we beýleki täjirçilik maksatly däldir. Eger haýsydyr bir düzgün bozma bar bolsa, derrew ýok etmek üçin bize ýüz tutuň.

26


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr