Polimer poliol LPOP-2013

Gysga düşündiriş:

Haryt gollanmasy

LPOP-2013, agramy takmynan 13% bolan, düzüminde stirol-akrilonitril (SAN) polimer bilen üýtgedilen hereketsiz polimer polioldyr.Çüý köpük öndürmek üçin ulanylyp bilner.
LPOP-2013 13% gaty mazmun, arassa ak reňk we pes ýapyşykly polimer poliol, çeýe köpük we düşek pudaklarynda köpüklemekde giňden ulanylýar.

Adaty häsiýetler

Daş görnüşi: Süýtli ak reňkli suwuklyk
OHV (mgKOH / g) : 39-43
Iscapyşmazlyk (mPa • s , 25 ℃) : 900-1300
Suw (wt%) ≤ .080.08
Gaty mazmun (%): 12-15


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlik

Pes VOC
Arassa ak

Goýmalar

LPOP-2013, pes gaty mazmunly polietilen ýük göterijiligi we gatylygy ýokarlandyryp, köpük önümleriniň gysyş güýjüni ýokarlandyryp biler.
Polimer poliol polietilen polioldan, akrilonitril, stirol we ş.m. bolup, çeýe poliuretan köpügini taýýarlamak üçin amatlydyr.Köpük, düşek, mebel, ýassyk pudaklarynda, ses siňdiriji panellerde, haly aşaky gatlaklarynda, süzgüçlerde, gaplaýyş materiallarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Gaplamak

Flexibags;1000 kg IBC deprek;210 kg polat deprek;ISO tanklary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümlerim üçin nädip poliol saýlap bilerin?
  J: TDS, poliollarymyzyň önüm amaly girişine salgylanyp bilersiňiz.Tehniki goldaw üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän poliol bilen deňeşdirmäge kömek ederis.

  2. Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Müşderileriň synagy üçin nusga hödürlemekden hoşal.Özüňizi gyzyklandyrýan poliol nusgalary üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. Gurşun wagty näçe wagt?
  J: Hytaýda poliol önümleri üçin öňdebaryjy önümçilik kuwwatymyz önümi iň çalt we durnukly görnüşde eltmäge mümkinçilik berýär.

  4. Gaplamany saýlap bilerismi?
  J: Müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe we köp gaplama usulyny hödürleýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň