Polimer poliol LPOP-2018

Gysga düşündiriş:

Haryt gollanmasy

LPOP-2018, agramy takmynan 18% bolan berk düzümli stirol-akrilonitril (SAN) polimer bilen üýtgedilen hereketsiz polimer polioldyr.Çüý köpük öndürmek üçin ulanylyp bilner.
LPOP-2018 18% gaty mazmun, arassa ak reňk we pes ýapyşykly polimer poliol, çeýe köpük we düşek pudaklarynda köpüklemekde giňden ulanylýar.

Adaty häsiýetler

Daş görnüşi: Süýtli ak reňkli suwuklyk
OHV (mgKOH / g) : 42-46
Iscapyşmazlyk (mPa • s , 25 ℃) : 900-1400
Suw (wt%) ≤ .080.08
Gaty mazmun (%): 17-19


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlik

Polimer önümlerimiz aňsat işleýär we köp gubka köpük öndürmek üçin peýdaly köpük formulasynyň az üýtgemegine mätäç;Önümleriň ýelimliligi pes we suw goşandan soň we garyşdyrylanda materiallary deň derejede garyşdyrmaga mümkinçilik berýän ýelmeşmeýär, şeýlelik bilen önümleriň gubka öýjükleri birmeňzeş we tertipli, dykyzlygyň gradiýenti pes;Önümiň daşky görnüşi arassa ak we ýokary derejeli mebel bazarynyň talaplaryna laýyk gelýän gaty pes VOC bilen.

Goýmalar

Pes gaty mazmunly polietilen ýük göteriji we gatylygy ýokarlandyryp, köpük önümleriniň gysyş güýjüni ýokarlandyryp biler.
Polimer poliol polietilen polioldan, akrilonitril, stirol we ş.m. emele gelýär we çeýe poliuretan köpügini taýýarlamak üçin amatly.Köpük, düşek, mebel, ýassyk pudaklarynda giňden ulanylýar.Şeýle hem ses siňdiriji paneller, haly aşaky gatlaklary, süzgüçler, gaplaýyş materiallary we ş.m. üçin ulanylyp bilner.

Gaplamak

Flexibags;1000 kg IBC deprek;210 kg polat deprek;ISO tanklary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümlerim üçin nädip poliol saýlap bilerin?
  J: TDS, poliollarymyzyň önüm amaly girişine salgylanyp bilersiňiz.Tehniki goldaw üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän poliol bilen deňeşdirmäge kömek ederis.

  2. Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Müşderileriň synagy üçin nusga hödürlemekden hoşal.Özüňizi gyzyklandyrýan poliol nusgalary üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. Gurşun wagty näçe wagt?
  J: Hytaýda poliol önümleri üçin öňdebaryjy önümçilik kuwwatymyz önümi iň çalt we durnukly görnüşde eltmäge mümkinçilik berýär.

  4. Gaplamany saýlap bilerismi?
  J: Müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe we köp gaplama usulyny hödürleýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň